Verwijzing door arts

Verwijzing

De praktijk heeft direct toegankelijkheid, maar een groot aantal zorgverzekeraars stelt de verwijsbrief als een voorwaarde voor vergoeding.

Wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD, obesitas (een BMI 30 >) of CVRM (cardiovasculair risicomanagement; ofwel hart en vaatziekten) heeft de cliënt altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. In dat geval krijgt de cliënt namelijk drie behandeluren vergoed van zijn/haar basisverzekering. Uit eventuele aanvullende verzekeringen kan dit meer worden dan drie behandeluren.Het eigen risico wordt dan niet belast.

Bij alle andere medische indicaties wordt het eigen risico wel belast.


Huisbezoek

De diëtist kan indien gewenst uw patiënt thuis bezoeken. U dient dit aan te geven op de verwijsbrief. Zij werkt samen met diverse Buurtzorgen en apotheken om de patient zsm van de juiste hulp te voorzien.


Spoed

Gaat een patiënt met spoed voor het weekend met ontslag uit het ziekenhuis en moet er nog drink- of sondevoeding voor het weekend geregeld worden of zijn er andere spoedgevallen, dan kunt u beter direct contact opnemen met: 06-16972292


Rapportage

U wordt door de diëtist op de hoogte gehouden van de dieetbegeleiding. Na het eerste consult ontvangt u een terug rapportage. Bij bijzonderheden of op verzoek van de cliënt ontvangt u een telefoontje. De diëtist houdt van korte lijnen.

Wanneer een cliënt zonder verwijsbrief komt wordt eerst de toestemming aan de cliënt gevraagd of u geïnformeerd mag worden.

Als de patiënt akkoord gaat, dan volgt de gebruikelijke werkwijze.


Heeft u vragen over de behandeling of vragen over voeding in het algemeen neem dan contact met de praktijk.


Voor meer informatie over het doorverwijzen van uw patiënt, dan kunt u de artsenwijzer diëtetiek raadplegen: artsenwijzer.info


Klik hier om het verwijsformulier te downloaden