Wat is uw klacht?

Uw heeft van uw (huis)arts of specialist een verwijzing gekregen met betrekking tot een medische klacht of er is geen medische klacht maar u heeft een andere voedingsvraag.

  1. U wilt nu graag een afspraak maken ; ga dan nu naar het kopje "contact". Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen. Mocht het spoed zijn, dan kunt u natuurlijk ook direct bellen met 06-16972292. U wordt dan binnen 24 uur bezocht.

  2. U wilt informatie hebben van het Voedingsadviesbureau n.a.v uw vraag; ga dan naar het kopje inschrijven en typ uw vraag.

  3. Bent u een onderdeel van een bedrijf en wilt u een dag(deel) programma organiseren voor uw bedrijf? Ga dan naar het kopje inschrijven en typ uw vraag.

De eerste afspraak

Eerste Consult

Het eerste gesprek duurt 60 minuten en kost €75.

Tijdens het eerste consult vindt een uitgebreide voedings-, beweeg-, sociale- en medische anamnese plaats.

Daarnaast wordt de BIA-meting ingezet voor een uitgebreide lichaamsanalyse waarbij uw lichaamssamenstelling gemeten.

Vervolgens wordt uw ziektebeeld of aandoening besproken en de effecten van een aangepast dieet en daarbij behorende life-style. Met behulp van al deze gegevens wordt het voedingsadvies opgesteld die afgestemd is op uw behoeften en voorkeuren.

Aan het einde van dit consult krijgt u meteen een voedingsadvies of dieetlijst mee, die eventueel aangevuld wordt met documentatie.

Rapportage verwijzer

In overleg met u, wordt nav het eerste consult altijd een rapportage verstuurd naar de verwijzer. De arts wordt hiermee op de hoogte gesteld van de begeleiding en de behandeldoelen.

Bij bijzonderheden of bij langdurige begeleiding wordt een tussenrapportage of telefonisch overleg gepleegd.

De diëtist heeft, net als andere hulpverleners in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Geheimhouding betekent dat de diëtisten gegevens over u niet aan derden mag geven. Ook niet aan uw partner of uw kinderen. Dit mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Heeft u vragen over de begeleiding of vragen over voeding in het algemeen neem dan gerust contact op via mail info@kimzwakman.nl of telefonisch: 06-16972292.

Vervolgafspraak

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren ongeveer 15 minuten.

Tijdens deze consulten wordt de voortgang van uw behandeling geëvalueerd.

Moeilijke en sociale momenten worden besproken.

Een vervolgmeting wordt uitgevoerd en zo nodig wordt het advies bijgesteld.

Daarnaast wordt er in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van uw kennis over voeding. U leert:

variëren met uw voedingsadvies of dieetlijst met behulp van alternatieven

producten te onderscheiden van kwaliteit

meer kennis over uw eventuele ziektebeeld in relatie tot voeding

omgaan met feesten of partijen

verandering van lichaamsbehoeften bij sport

goede keuzes maken in restaurants

omgaan met vakanties

terugvalmomenten

Afronding

Wanneer het behandeldoel bereikt is, wordt er besloten om de begeleiding af te ronden of om een folow-up in te zetten.

Dit houdt in dat u 1 x per 3 - 6 maanden terugkomt voor een vervolgconsult, de zg. follow-up begeleiding, om te zien of er geen veranderingen zijn ten aanzien van het bereikte behandeldoel. Voor dit gesprek wordt 30 min. gereserveerd.

Bij handhaving of behaalde doelen wordt de begeleiding beëindigd.

Dit wordt altijd besloten in overleg met u!