Zwakman Voedingsadviesbureau

​Welkom bij Kim Zwakman, diëtist!

In de huidige maatschappij waarin legio aan voedingstheorieën, diëten en afslankmiddelen te verkrijgen zijn, die allen beweren het beste te zijn, is het moeilijk om steeds de rode lijn te volgen.

Een goede, uitgebalanceerde voeding en voldoende beweging en ontspanning helpen niet alleen om vandaag fit te zijn maar ook om in de toekomst gezond te blijven.

Voedingsadviesbureau Zwakman kan u hierbij zo goed mogelijk helpen De diëtist is de enige specialist op dit gebied die u wegwijs kan maken en vertellen welke voedingsstijl wel bij u past en welke niet. 

Mijn naam is Kim Zwakman en werk al jaren als diëtiste. De begeleiding is of persoonlijk op de praktijk, thuis maar ook in groepssessies, bijvoorbeeld bij bedrijven.

Eerdere samenwerkingverbanden met de praktijk waren met: Ahold, Achmea Health Centre, Tata Steel, Heliomare, Shell, Rode Kruis Ziekenhuis, Nederlandse Obesitas Kliniek e.a.

Momenteel maak ik bij PsyQ in Velsen Noord onderdeel uit van een team dat mensen met eetstoornissen begeleid in groepsverband.

Vanuit het kwaliteitskeurmerk is het wenselijk om regelmatig een stagiair aan te nemen ivm het verbreden van kennis voor de stagiair en de eigen reflectie daarin. Daarom is besloten om ca. 1 maal per jaar een stagiair aan te nemen.

 

Met vriendelijke groet en tot snel,


Kim Zwakman,

diëtist

Normal

De diëtist Kim Zwakman

Wie is de Kim Zwakman?

Kim is in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de opleiding Voeding & Diëtetiek. Direct na haar opleiding is zij gestart als diëtist in het Medisch Centrum Alkmaar, waar zij ruime ervaring opdeed als diëtist en was ook actief betrokken in het voedingsteam van het MCA. Dit team houdt zich bezig met onderzoeken en ontwikkeling van nieuwe voedingsprotocollen om deze te implementeren in het ziekenhuis.

Naast dit dienstverband startte zij in 2004 met Voedingsadviesbureau Zwakman en heeft sinds 2007 zich volledig toegelegd op de praktijk.

Tot op de dag van vandaag is ze nog steeds bezig met ontwikkelingen tot verbetering van de voedingszorg in de regio Kennemerland en is regio bestuurslid van de Nerderlandse Vereniging van Dietisten.

 

Nieuws:

Val je meer af als je sport voor het ontbijt?
 
Er zijn aanwijzingen dat sporten op een lege maag voordelen voor de gezondheid oplevert. in het Journal of Physiology 2010  publiceerden Peter Hespel et al. van de KU Leuven, waaruit blijkt dat hardlopen of fietsen voor het ontbijt de negatieve effecten van een slecht dieet tegengaat. Ze vroegen 28 gezonde mannen zich zes weken lang te houden aan een dieet met 50 procent meer vet en 30 procent meer calorieën dan ze gebruikelijk aten. Een deel van de mannen sportte niet, de rest volgde een intensief trainingsprogramma. In twee groepen: de ene voor het ontbijt, de andere erna.
 
Na zes weken waren de niet-sporters drie kilogram aangekomen en ongezonder: ze hadden insulineresistentie opgebouwd, wat kan leiden tot diabetes type 2, en meer vet in hun spieren. De groep die na het ontbijt sportte, kwam iets minder aan, maar had ook insulineproblemen. De groep die aan het begin van de dag sportte, kwam er het best vanaf: ze verbrandden meer vet, waren nauwelijks aangekomen en behielden gezonde insulinewaarden.
 
Maar dat deze vroege trainingen gewichtstoename tegengingen ondanks een overdadig voedingspatroon, wil nog niet zeggen dat het ook werkt voor gewichtsverlies. Het ging om een groep fitte mannen zonder overgewicht. Op nuchtere maag verbruik je weliswaar meer vet dan koolhydraten als energiebron, zegt Sander Kersten, hoogleraar voeding, metabolisme en genomics in Wageningen. 'Maar dat staat helemaal los van het effect van inspanning op vet- en gewichtsverlies. Voor gewichtsverlies is het enige wat telt het aantal calorieën dat je hebt verbrand.'
Het energieverbruik van een activiteit is niet verschillend wanneer je het op een volle of nuchtere maag doet, zegt Kersten. 'Wellicht is er zelfs de neiging eerder te stoppen op een nuchtere maag.'
 
Advies
Een overzichtsartikel uit 2011 in Strength en Conditioning Journal benadrukt nog eens dat het voor gewichtsverlies vooral uitmaakt wat je gedurende de hele dag verbrandt en niet alleen tijdens het sporten. Advies: verbrand je tijdens een training meer koolhydraten, dan zul je tijdens de dag meer vetten verbranden en vice versa. Bovendien is er bij sporten op een lege maag het risico dat je niet alleen de vetreserves aanspreekt, maar creëert ook spierverbranding.
 
Het is dus verstandig om voor het sporten wat te eten: een maaltijd van 200 tot 300 calorieën geeft je meer energie om langer door te gaan, waardoor je netto meer zult verbranden, zegt Kersten. Een studie uit 2002 bevestigt het voordeel van wat calorieën voor het sporten: gezonde vrouwen die 45 gram koolhydraten via een sportdrankje binnenkregen, aten de rest van de dag minder vergeleken met vrouwen die een drankje zonder calorieën dronken.

Deskundig en betrokken

Bij Voedingsadviesbureau Zwakman wordt u enthousiast en deskundig gebeleid, door betrokken diëtist(en) die u graag informeren over voeding in de breedste zin van het woord.  Naast reguliere scholing en bijscholing voor de diëtist is zij ook gespecialiseerd in een groot aantal ziektebeelden en kan ze elke vraag beantwoorden. 

De titel diëtist is beschermd, hiervoor is een vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek volledig afgerond en is er een registratie nodig in het Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art 34 Wet BIG. (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

De praktijk is geregistreerd onder nummer: 69904567489. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Geheimhouding

De diëtist heeft, net als andere hulpverleners in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Geheimhouding betekent dat de diëtisten gegevens over u niet aan anderen mag geven. Ook niet aan uw partner of uw kinderen. Zij mag dit alleen doen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie.

Rapportage verwijzer

In overleg met u, wordt nav het eerste consult altijd een rapportage verstuurd naar de verwijzer.

Hierin worden de bevindingen  van de diëtist beschreven evenals de behandeldoelen. Persoonlijke informatie wordt niet gerapporteerd.

In sommige gevallen vindt er een telefonisch overleg of cliëntenvergadering plaats om de behandellijnen van verschillende behandelaars beter op elkaar af te stemmen ten gunste van u.

 

Bezoek dietist

Ik ben erg trots op mijn werkwijze en probeer hiermee onderscheidend te zijn ten opzichte van andere diëtisten. Door het gebruik te maken van een Bio-elektrische Impedantie Analyse ofwel de BIAmeting wordt het voedings- of dieetadvies echt maatwerk. Meer informatie.

Met behulp van deze meting en uw medische en / of dieetverleden wordt het makkelijker om het juiste advies voor u op te stellen.

Welke verschillende specialismen heeft de diëtiste Kim Zwakman?

Er zijn verschillende redenen om naar de diëtist te gaan, zoals:

gezonde voeding maag-, darm- en leverziekten
diabetes mellitus (suikerziekte) prikkelbare darm
voeding bij kanker voedingsproblemen bij autisme
obesitas (overgewicht) voeding bij ouderen
eetstoornissen jicht
verhoogde bloeddruk osteoporose (botontkalking)
verhoogd cholesterolgehalte voedselallergie, intolerantie
ondergewicht gebrek aan eetlust
gebruik van drinkvoeding gebruik van sondevoeding
voeding bij slikklachten voeding bij zwangerschap
voeding bij sport zwangerschapsdiabetes
voedingsproblemen bij kinderen en bij andere vragen over voeding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze diëten zijn protocollair vastgelegd en dient door elke diëtist uitgedragen te worden.

De dietist handelt zo veel als mogelijk het principe van het evidence based handelen en sluit aan bij criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg). Meer informatie.

 

Hoe werken wij?

Normal

Wat is uw klacht?

Uw heeft van uw (huis)arts of specialist een verwijzing gekregen met betrekking tot een medische klacht OF er is geen medische klacht maar u heeft een andere voedingsvraag.

  1. U wilt nu graag een afspraak maken ; ga dan nu naar het kopje "contact"Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen. Mocht het spoed zijn, dan kunt u natuurlijk ook direct bellen met 06-16972292. U wordt dan binnen 24 uur bezocht.
  2. U wilt informatie hebben van het Voedingsadviesbureau nav uw vraag; ga dan naar het kopje inschrijven en type uw vraag.
  3. Bent u een onderdeel van een bedrijf en wilt u een dag(deel) programma organiseren voor uw bedrijf?

Ga dan naar het kopje inschrijven en type uw vraag.

 

De eerste afspraak

Eerste Consult

Het eerste gesprek duurt 60 minuten.

Tijdens het eerste consult vindt een uitgebreide voedings-, beweeg-, sociale- en medische  anamnese plaats.

Daarnaast wordt de BIA-meting ingezet voor een uitgebreide lichaamsanalyse waarbij uw lichaamssamenstelling gemeten.

Vervolgens wordt uw ziektebeeld of aandoening besproken en de effecten van een aangepast dieet en daarbij behorende life-style. Met behulp van al deze gegevens wordt het voedingsadvies opgesteld die afgestemd is op uw behoeften en voorkeuren.

Aan het einde van dit consult krijgt u meteen een voedingsadvies of dieetlijst mee, die eventueel aangevuld wordt met documentatie.

 

Rapportage verwijzer

In overleg met u, wordt nav het eerste consult altijd een rapportage verstuurd naar de verwijzer. De arts wordt hiermee op de hoogte gesteld van de begeleiding en de behandeldoelen.

Bij bijzonderheden of bij langdurige begeleiding wordt een tussenrapportage of telefonisch overleg gepleegd.

De diëtist heeft, net als andere hulpverleners in de gezondheidszorg, een geheimhoudingsplicht. Geheimhouding betekent dat de diëtisten gegevens over u niet aan derden mag geven. Ook niet aan uw partner of uw kinderen. Zij mag dit alleen doen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Meer informatie.

Heeft u vragen over de begeleiding of vragen over voeding in het algemeen neem dan gerust contact met mij op via mail info@kimzwakman.nl of telefonisch: 06-16972292.

Normal
Normal

Vervolgafspraak

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren ongeveer 15 minuten.

Tijdens deze consulten wordt de voortgang van uw behandeling geëvalueerd.

Moeilijke en sociale momenten worden besproken.

Een vervolgmeting wordt uitgevoerd en zo nodig wordt het advies bijgesteld.

Daarnaast wordt er in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van uw kennis over voeding. U leert:

- variëren met uw voedingsadvies of dieetlijst met behulp van alternatieven

- producten te onderscheiden van kwaliteit

- meer kennis over uw eventuele ziektebeeld in relatie tot voeding

- omgaan met feesten of partijen

- verandering van lichaamsbehoeften bij sport

- goede keuzes maken in restaurants

- omgaan met vakanties

- terugvalmomenten

Afronding

Wanneer het behandeldoel bereikt is, wordt er besloten om de begeleiding af te ronden of om een folow-up in te zetten.

Dit houdt in dat u 1 x per 3 - 6 maanden terugkomt voor een vervolgconsult om te zien of er geen veranderingen zijn ten aanzien van het bereikte behandeldoel.

Bij handhaving wordt de begeleiding beëindigd.

Dit wordt altijd besloten in overleg met u!

Normal